Tre gode ting – øvelsen

Tre gode ting – øvelsen

En av de best dokumenterte, mest effektive og enkleste øvelsene man kan gjøre for å øke hverdagsglede er «tre gode ting» – øvelsen.

Øvelsen innebærer å skrive ned tre ting som har gått bra eller som man er takknemlig for, samt noe om hvorfor dette gikk bra eller hvorfor man er takknemlig for det man nevnte. Dette gjøres hver dag i en uke, for eksempel før man skal legge seg. Øvelsen bidrar til å øke fokuset på det positive som skjer i hverdagen.

Da Seligman og Peterson (2005) så på effekten av ulike øvelser i positiv psykologi (retningen som er opptatt av det positive i menneskers psyke), var tre gode ting – øvelsen en av de øvelsene som kom best ut. Deltakerne som gjorde denne øvelsen viste positiv endring: de var lykkeligere og mindre deprimerte. Dette gjaldt både rett etter øvelsen, en måned senere, tre måneder senere og et halvt år senere. Med andre ord ga denne enkle øvelsen, som kun ble utført i en uke, gode langtidseffekter på den psykiske helsen til deltakerne.

Det krever ikke mer enn ti minutter hver kveld for å gjennomføre denne øvelsen, og det har man som regel tid til.

Lykke til!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.