Stikkord: Forebygging

Tre gode ting – øvelsen

En av de best dokumenterte, mest effektive og enkleste øvelsene man kan gjøre for å øke hverdagsglede er «tre gode ting» – øvelsen. Øvelsen innebærer å skrive ned tre ting som har gått bra eller som man er takknemlig for, samt noe om hvorfor dette gikk bra eller hvorfor man er takknemlig for det man…
Read more

Hvordan bidrar fysisk aktivitet til god psykisk helse?

Forskningsfunn viser at fysisk aktivitet har god påvirkning på vår psykiske helse, men det er fortsatt usikkert hva som ligger bak den gode effekten. Det er flere mulige forklaringer, både biologiske, sosiale og psykologiske. Det er et godt etablert funn at fysisk aktivitet påvirker psykisk helse positivt. Det kan blant annet redusere sannsynligheten for depresjon…
Read more

Få kontroll over bekymringer og negative tanker

Dette innlegget ble publisert 16. mai 2020 på tidligere nettside. Vi har alle perioder hvor vi bekymrer oss mye og opplever at negative tanker fyller hodet. Føles det overveldende, kan det være lurt å ta kontakt med en psykolog eller psykisk helsearbeider. Du kan lese mer om hvordan du kan oppsøke hjelp på nettsiden til…
Read more

Tips for en god karantenetid

Dette innlegget ble først publisert 22. mars 2020 på tidligere nettside. Det ble skrevet i samarbeid med min kollega, Eirunn Skaug. En oversiktsartikkel viser at karantene kan påvirke psyken vår negativt. Hva kan vi gjøre for å motvirke dette? Vi er alle påvirket av koronaviruset, direkte eller indirekte, i ulik grad. Det er flere av…
Read more