Kategori: PsyktSterk

Podcastepisode med Stack by.me

Forrige uke ble jeg bedre kjent med Gründerne bak Stack by.me i podcasten «Startup». Vi snakket om såkalt «gründerangst», og hva som kan bidra til mer psykisk styrke og hverdagsglede.

Bakgrunn og mål

Jeg er opptatt av at forskningsbasert kunnskap som kan komme alles «hverdagspsyke» til nytte, faktisk skal nå ut til folk flest – ikke bare forskere og klinikere. Mitt bidrag til dette er Psykt Sterk: En plattform for å formidle vitenskapelige funn om hva som kan øke hverdagsglede og psykisk styrke.