Gledeskalender, luke 19 – 24

Gledeskalender, luke 19 – 24

Hver dag i desember har jeg publisert en kalenderluke på instagram med et tips om hva man kan gjøre for å øke hverdagsglede og motstandskraft. Flere som ikke er på instagram har ønsket å få tilgang på kalenderen, så derfor publiserer jeg lukene her, fordelt på fire innlegg.

Takk til alle som har fulgt kalenderen, og for alle hyggelige tilbakemeldinger!

Her er uke 19 – 24:

19. desember

Dagens tips er å søke variasjon i hverdagen. En av de virkelig store innen livskvalitetsforskning på verdensbasis, Sonja Lyubomirsky, er opptatt av at vi gjennom variasjon kan få ny glede ut av kjente aktiviteter. For eksempel kan man bestemme seg for å jogge en ny rute, og legge merke til fine ting langs veien. Selv om folk ofte er vanestyrte, viser forskning at de fleste ønsker variasjon i det de gjør, kanskje fordi forandring fryder – vi blir stimulert og glade av at ting ikke alltid er det samme, at ikke alt blir rutinebasert. Både variasjon i utførelse av aktiviteter og i fysiske omgivelser, har blitt satt i sammenheng med glede og tilfredshet – samt hukommelse og hjerneutvikling. Lyubomirsky er videre opptatt av rollen til variasjon i «lykkeøvelser»: At det å variere hvordan du gjør en aktivitet, for eksempel å skrive takknemlighetslister med ulike fokusområder hver uke, maksimerer effekten.

20. desember

Dagens tips er å trene på selvmedfølelse. Selvmedfølelse handler om å behandle seg selv som man behandler en god venn: med lite kritikk og mye omsorg, oppmuntring og forståelse. Dette er ikke så selvsagt eller lett som det kanskje høres ut som, for vi er ofte ganske harde mot oss selv sammenlignet med hvordan vi er mot andre. Forskning har vist at selvmedfølelse er en evne vi kan trene opp, og at det har mange positive virkninger, blant annet mer glede og tilfredshet og bedre stressmestring. Så, hvis du har en litt dårlig dag eller et vanskelig dilemma: hva ville du sagt til en god venn som var i akkurat samme situasjon?

Du kan lese mer om dette temaet og lære konkrete øvelser på self-compassion.org.

21. desember

Dagens tips er å feire gode nyheter. Dette er inspirert av den kjente livskvalitetsforskeren Sonja Lyubomirsky. Hun fremhever forskningsresultater som viser at det å dele gode nyheter med andre (gjerne nær familie og venner) har sammenheng med økt glede og tilfredshet. Når vi deler sterke oppnåelser og gode nyheter, og feirer disse sammen, drar vi ut enda mer av de positive effektene slike hendelser kan ha. Det kan også hjelpe oss med å stoppe opp og være mer tilstede her og nå, samt skape enda sterkere relasjoner. Så, det lønner seg å dele med hverandre, gratulere hverandre og seg selv – og feire det som går bra.

22. desember

Dagens tips er å øve på å ta valg. I sin bok «Bli lykkeligere» poengterer professor Espen Røysamb at livet består av små og store valg, og at vi tidvis kan bli helt paralysert av valgalternativene og vår egen usikkerhet, slik at vi utsetter valget (noe som også er et valg). Det å ta valg er noe vi kan øve på. Studier har dessuten vist at vi har en tendens til å foretrekke valgalternativer som innebærer positive konsekvenser her og nå, heller enn det som kan gjøre oss mer glad på sikt. Espen foreslår følgende øvelse (gjentas gjerne regelmessig): Identifiser et valg du må ta nå eller snart, skriv ned alternativene, se så på positive og negative konsekvenser de ulike alternativene kan ha her og nå, og om ett år. Kjenn gjerne på magefølelsen også. Ta så et valg, og stå i det – gjør det beste ut av det du endte med.
I denne prosessen er det lurt å være bevisst på hvilke kriterier man har; hva man ønsker å få ut av valget man tar. Studier viser nemlig at de som er fornøyd med et alternativ som dekker kriteriene, er lykkeligere enn de som leter etter det absolutt beste alternativet.

23. desember

Dagens tips er å fylle livet med mening. Dette handler ikke om å finne meningen med livet, – men om å finne mening i det du gjør, eller gjøre mer av det som gir mening for deg. Å oppleve at det man bruker tid på her i livet er meningsfullt, har vist seg å føre til mer glede og bedre håndtering av vanskelige hendelser. Du kan starte med å stille deg spørsmål om hvorfor du gjør det du gjør. For eksempel: Hvorfor jobber du med det du jobber med – hvilken betydning har det /kan det ha? Videre kan en måte å skape mening på være å finne frem til de verdiene man holder nært, og bruke tiden sin på aktiviteter og mål som gjenspeiler disse verdiene. For å finne sentrale verdier kan du, for eksempel, spørre deg selv hvem du ser opp til – og hvorfor. Kanskje denne personen har egenskaper, har gjort eller gjør noe, som representerer viktige verdier for deg.

24. desember

Tipset i dag, på selveste julaften, er å gi noen en klem som varer i minst 6 sekunder. Det er altså ikke en komplisert, hardpakket avslutning på denne gledeskalenderen – for det enkle er ofte det beste. Nå som vi ferier jul med våre nærmeste, vår utvalgte kohort, så er det lov å klemme og kjæle litt med hverandre, og det har vi så godt av! Så, hvorfor skal klemmen vare i minst 6 sekunder? Jo, for det er da man får i gang en skikkelig serotonin-og-oxytocin-fest i kroppen. Som nevnt tidligere, blir oxytocin ofte kalt kjærlighetshormonet, og bidrar til å forsterke bånd mellom mennesker, mens serotonin gir oss et slags lykke-boost. Jo lenger klemmen varer, jo mer effekt. Du kan også få i gang denne «festen» med andre former for berøring…

Legg gjerne igjen en kommentar om det er noen tips du ønsker at jeg skal utdype i et eget innlegg.

 

One Response

  1. […] Gjøre noe nytt sammen med en jeg har nær (søke variasjon). […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.