Finn dine signaturstyrker – og bruk dem

Finn dine signaturstyrker – og bruk dem

Ifølge forskere kan det å bruke sine «signaturstyrker» på nye måter gi økt glede og tilfredshet.

Tidlig på 2000-tallet arbeidet 55 forskere sammen på et tre års langt prosjekt som utforsket det positive i menneskers personlighet. De kom frem til 24 «karakterstyrker«. Disse karakterstyrkene finnes i oss alle i større eller mindre grad, men det er ulikt hvilke som står sterkest hos oss – det som kalles våre «signaturstyrker». Karakterstyrkene kan deles inn i 6 kategorier, eller «dyder»: Visdom, mot, medmenneskelighet, rettferdighet, måtehold, og transendens («transcendence», inkl. bl.a. håp, takknemlighet, spiritualitet).

Etter dette har det vært mye forskning på feltet. Flere studier har funnet at det å fokusere på sine signaturstyrker og bruke disse mer i sin hverdag, er fordelaktig for psyken: Det kan gi økt livskvalitet og positive følelser, mer motstandskraft i møte med stressende opplevelser, og mindre negative følelser og tanker. En potensiell forklaring på hvorfor det å bruke våre signaturstyrker kan øke psykologisk velvære, er at vi liker at vår oppfattelse av oss selv og det vi faktisk gjør – vår atferd – henger sammen. Oppfatter jeg meg selv som snill, vil jeg være fornøyd når jeg også opplever at jeg er snill mot andre i hverdagen – det bekrefter og styrker mitt positive selvbilde. Dessuten får man ofte positive reaksjoner fra andre når man opptrer på en god måte, som igjen får positive virkninger på en selv.

Det er ikke nødvendigvis så mye øvelse som skal til for å oppnå god effekt. For eksempel, kan det å velge en av sine signaturstyrker og bruke denne på nye måter hver dag i en ukes tid, ha positive langtidseffekter over hele 6 måneder, i form av mer glede og mindre negativitet.

For at du skal kunne finne ut hva som er dine signaturstyrker, har det blitt utviklet et godt validert spørreskjema som du kan ta helt gratis på hjemmesiden til «the VIA institute on Character».* Nettsiden drives av en ideell organisasjon bestående av psykologer og forskere, som har dedikert sin tid til å spre informasjon og vitenskapelige funn om karakterstyrker til folk og klinikere rundt om i verden. Spørreskjemaet er på engelsk. Alternativt kan du selv vurdere hva som er dine signaturstyrker ved å lese om de forskjellige karakterstyrkene.

Det kan være litt vanskelig å se for seg hvordan man skal kunne bruke en signaturstyrke på nye måter hver dag i en hel uke. Hjelp til dette kan du lese mer om på VIA-nettsiden. Her er et forsøk på å oppsummere hovedpunktene:

Først og fremst er det viktig å velge en signaturstyrke som du kjenner deg godt igjen i, føles nær til din identitet, er enkel for deg å bruke og gir deg energi. Deretter kan du tenke gjennom ulike måter du kan bruke denne styrken, slik at du har det klart for deg før uka starter. For å komme i gang kan du tenke på 1) ulike områder hvor du kan bruke denne styrken (når du er på jobb, holder på med en hobby, er med venner, familie eller kjæreste, spiser…), og 2) hva denne styrken innebærer av tanker, følelser og atferd.

Lykke til!

*Ekstra informasjon: Psykt Sterk har ingen tilknytning til dette nettstedet eller spørreskjemaet. Når du fyller ut skjemaet kan du velge å oppgi informasjon som kan hjelpe videre forskning, eller legge inn tullenavn osv., det er helt opp til deg. Hvis du velger å legge inn riktig informasjon, kan du senere logge inn og se over resultatene dine.

—————————————————

Du kan lære mer om karakterstyrker i denne grunnleggende boken:

Peterson, C., and Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York, NY: Oxford University Press.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.