Visste du at det finnes et kurs i hverdagsglede?

Visste du at det finnes et kurs i hverdagsglede?

Nå har det blitt utviklet et kurs som skal hjelpe oss med å bruke tid på det som faktisk øker glede.

Jeg synes det er veldig spennende med tiltak som fokuserer på positiv helse – hva som kan hjelpe oss med å få bedre livskvalitet og kjenne på mer positive følelser. Spesielt når det ser ut til å fungere. Et sånt tiltak er kurset «Hverdagsglede», utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med med frisklivssentraler, HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og spesialpedagoger.

Kilde: https://psykiskhelse.no/hverdagsglede

«Hverdagsglede» fokuserer på fem grep man kan gjøre for å oppleve økt glede i hverdagen. Disse rådene baserer seg på en engelsk rapport hvor forskere tok et dypdykk i litteraturen og lagde en lang liste med faktorer som har blitt satt i sammenheng med økt livskvalitet og glede. Deretter reduserte de den listen slik at de viktigste fem faktorene sto igjen. Dette ble til fem råd, som nå har blitt oversatt til norsk:

Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi.

Rådet for psykisk helse har laget en introduksjonsvideo om kurset:

Du kan lese mer om disse rådene, og se filmer som illustrerer kjernen i hvert enkelt råd, på nettsiden til Rådet for psykisk helse. På kurset, som nå tilbys i de fleste kommuner og bydeler, får man blant annet tips til hvordan man kan integrere de fem grepene i hverdagen. I 2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt (et slags test-prosjekt før det egentlige prosjektet) av Hverdagsglede. Ifølge Rådet for psykisk helse ga dette gode resultater med tilbakemeldinger fra kursdeltakerne om økt mestring og glede i hverdagen.

Nå er det også et prosjekt i gang som skal teste ut en digital variant av dette kurset: «Hverdagsglede for alle». Dette prosjektet er et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse, PROMENTA ved UiO og Folkehelseinstituttet, finansiert av Stiftelsen Dam. Det går an å melde seg som prøvekanin her.

Psykt Sterk har ikke noen tilknytning til dette kurset, annet enn at jeg – Live – arbeider ved PROMENTA som er en av samarbeidspartnerne i prosjektet som tester ut den digitale versjonen (jeg er ikke en del av prosjektgruppen).

Uansett om du er interessert i å delta på kurset eller ei, så er rådene nyttige å ta med seg videre. De fem grepene overlapper med flere av temaene som det skrives om her på psyktsterk.no.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.