Bakgrunn og mål

Jeg er opptatt av at forskningsbasert kunnskap som kan komme alles «hverdagspsyke» til nytte, faktisk skal nå ut til folk flest – ikke bare forskere og klinikere. Mitt bidrag til dette er Psykt Sterk: En plattform for å formidle vitenskapelige funn om hva som kan øke hverdagsglede og psykisk styrke.