Blogg

Tips for en god karantenetid

Dette innlegget ble først publisert 22. mars 2020 på tidligere nettside. Det ble skrevet i samarbeid med min kollega, Eirunn Skaug. En oversiktsartikkel viser at karantene kan påvirke psyken vår negativt. Hva kan vi gjøre for å motvirke dette? Vi er alle påvirket av koronaviruset, direkte eller indirekte, i ulik grad. Det er flere av…
Read more

Bakgrunn og mål

Jeg er opptatt av at forskningsbasert kunnskap som kan komme alles «hverdagspsyke» til nytte, faktisk skal nå ut til folk flest – ikke bare forskere og klinikere. Mitt bidrag til dette er Psykt Sterk: En plattform for å formidle vitenskapelige funn om hva som kan øke hverdagsglede og psykisk styrke.